VĚDOMÝ DAR

Srdečně předem děkujeme za každý
VĚDOMÝ DAR, kterým můžete ocenit naše sdílení kolektivních vhledů, meditací, živých vhledů a videí pro podporu druhých a tím i přispíváte k energetické rovnováze nás všech.

Do zprávy pro příjemce, prosím,
vždy uvádějte informaci DAR.
Srdečně děkujeme. :)

CZK _ Bank. spojení → Fio banka: 2700510000/2010

SK _Vědomé dary v EUR:

Bank. Spojení: 2400792093/2010
IBAN: CZ1620100000002400792093
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

AUDIO NAHRÁVKY ŽIVÝCH VHLEDŮ

BLÍZKOST DUŠE

BLÍZKOST DUŠE Za poslední týdny ke mně bylo přesměrováno mnoho mužů a žen, kteří touží prožívat spřízněnost a blízkost v partnerství, ale stále dokola narážejí na takové muže či ženy, které je zraňují a zneužívají jejich důvěry. JAK Z TAKOVÉHO BLUDNÉHO KRUHU VEN? Návodů můžete dostat mnoho, ale dokud ve vás stále vibruje role oběti, kterou můžete stále vyživovat vším, co jste...

Energetika „Navigátorů“

V rámci vhledů Prvotní jiskra se mně dostává mnoho pochopení, jak každý jedinec funguje ve své energetice a proč nemůže být a fungovat jako většina, jako ostatní. Pozornost si u mě vyžádala energetika „NAVIGÁTORŮ“, kde u mnohých došlo v minulosti napříč časoprostorovou osou k traumatům duše, kde jejich podstata navigovat druhé a na prvním místě sami sebe, byla zcela pohřbena ve vrstvách...

Pohledem energie

V mých vhledech často pojmenovávám většinou to, co sám klient neumí uchopit nejen myslí, ale ani do slov. Často se jedná o POKŘIVENOU ESENCIÁLNÍ ENERGETIKU, kterou je třeba znovu propojit, narovnat do původního Prvotního nastavení tak, aby vše, ve vašem bytí, bylo prožíváno z PRVOTNÍ JISKRY VAŠEHO STVOŘENÍ. Často se objevuje v energetice to, že ŽENSKÁ GENERUJÍCÍ složka není v propojení...

Srpen – dnešní úplněk k nám promlouvá

DNEŠNÍ ÚPLNĚK K NÁM PROMLOUVÁ: Narovnává se vše, kde napříč časoprostorem nedovolovalo vám být plně v přirozenosti vaší Prvotní jiskry stvoření. Velmi silné dny, ve kterých jste vedeni si žádat pro sebe i pro druhé pouze ŽÍT V PRAVDĚ VŮČI SAMI SOBĚ A TEDY V ROVNOVÁZE VAŠEHO BYTÍ, VAŠE PROŽÍVÁNÍ, VAŠEHO TVOŘENÍ. Tento úplněk podpoří vás ve všech záměrech, které jsou...

Spirála rovnováhy

Jste-li na cestě z bludných kruhů v jakékoliv životní oblasti, rozhodně si pokládejte otázku, zda vás stále mohou udržovat v minulosti i v jisté omezující struktuře taková přesvědčení, kterými podporujete v druhých roli oběti – zároveň vibraci oběti. I SOUCIT I BEZPODMÍNEČNOST MÁ SVÉ POLARITY jako vše zde stvořené. Rozpoznávejte v tyto dny, zda váš soucit je přijímán konstruktivně a nebo jste-li stále součástí duální...

KÓDY TVOŘENÍ V PÁRU

Za poslední týdny se ke mně přesměrovalo mnoho klientů, kteří cítí, že jsou připraveni pro spolutvoření v páru, ale (onen) nový protějšek ne a ne vstoupit do jejich reality a tak v sobě hledají nedostatky a chyby a táží se stále, co dělají špatně, že nikdo na takové frekvenci s podobným záměrem nepromlouvá k jejich duši. Kdybyste často viděli, co vše se musí stát, aby...

SÍŤ ROVNOVÁHY

Často skrze moje cestování i na jiné kontinenty za posledních 21 let jsem vnímala ony velmi specifické vzorce a tzv. karmickou tíhu každého národa, s jejichž obyvateli jsem se setkala. Energo – informační pole každého národa nese úkol v tuto přechodovou dobu, který v plánu duše má většina obyvatel dané země. Co může nyní být úkolem ČESKO- MORAVSKO-SLEZKÉ ZEMĚ?CO JE ÚKOLEM...

AKTUALIZACE MULTIDIMENZIONÁLNÍHO JÁ

Můj život se stále proměňuje dle aktualizací probíhajících skrze Multidimenzionální Já.To, že mě častěji lidé píšou, že jsem přes noc v jejich snech něco důležitého aktivovala či pracovala na něčem, co sami nedokázali zdolat, bylo i pro mě mnoho let záhadou, avšak stále častěji se mně děje, že časoprostor vnímám a prožívám v každodennosti na vícero úrovních vědomě a tak se za bílého...

Spirála rovnováhy

SPIRÁLA ROVNOVÁHY Jste-li na cestě z bludných kruhů v jakékoliv životní oblasti, rozhodně si pokládejte otázku, zda vás stále mohou udržovat v minulosti i v jisté omezující struktuře taková přesvědčení, kterými podporujete v druhých roli oběti – zároveň vibraci oběti. I SOUCIT I BEZPODMÍNEČNOST MÁ SVÉ POLARITY jako vše zde stvořené. Rozpoznávejte v tyto dny, zda váš soucit je přijímán konstruktivně a nebo jste-li...

LÁSKA BEZ ETIKET

Potřebuješ-li stále hledat partnera duše, dvojplamena či hledáš vztah s určitým přídavným jménem nebo čekáš na partnerství tvého života, všechny tyto pojmy jsou podmíněné energo-informačnímu poli, které je vyživováno mnoha přesvědčeními. Tato přesvědčení tě mohou stále udržovat v bludném kruhu nerovnováhy a nepochopení. PŘESTAŇ ČEKAT NA ZTĚLESNĚNÍ VŠECH TĚCHTO POJMŮA UMOŽNI SI PROŽÍVAT LÁSKU V ÚPLNOSTI BEZ ETIKET, BEZ ŠKATULEK A ILUZORNÍCH...