Antonín Valenta

Na cestě sebepoznání kráčím již přes 10 let a za poslední 3 roky po boku jedinečné a výjimečné ženy jsem v sobě dokázal integrovat takové části svého bytí, své duše, které jsou mojí vnitřní stabilitou a moudrostí na cestě životem.

Skrze aspekt KATALYZOVÁNÍ, který je součástí mé esenciální energetiky, mám požehnání a Božské právo rozpustit / urychlit / či proměnit takové části nás samých, které již naplnili záměr v našem životě, které potřebují narovnat do esenciální geometrie nebo proměnit takovým způsobem, který je posunem do další úrovně prožívání lidství zde, na Zemi.

Skrze dotek a pouhou přítomnost jsem přímou spojkou pro takové energie, které jsou novým větrem do plachet, abychom naskočili na takovou vlnu, která nám takzvaně "přivlní" do života vše, co máme (po předchozím přepisu)
tzv. na radě.

Partnerská úskalí, kterými jsem měl tu čest projít
(a přijímám, že nadále budu procházet), dnes čerpám skrze vědomá poznání jako podpůrné body v sobě, abych nenaletěl na pokřivené a naučené vzorce o vztazích, kterými stále většina populace prožívá svůj ne-život, dokonce i tzv. mezi vědomými.

Principy života byly, jsou a budou nadále mým přáním studovat, abych mohl nadále poznávat úrovně lidství, které tu jako lidé můžeme prožívat.
Je to takový základní stavební kámen proto, abychom mohli směřovat k tomu, čemu dnes říkáme nová Ze-mě.

Obohacením a požehnáním mi bylo, když jsem mohl být součástí desítek setkání -> seminářů, kurzů a cest, kde jsem mohl pomocí jedinečných příběhů lidí čerpat to, co bylo mým vlastním sebepoznáním a dnes je mně pilířem.

Muž se dle mého nestává primárně tím, co prožil, vybudoval nebo řekl, ale jaký má postoj k dětem, ke své ženě, zvířatům a tím, jak se postaví k tomu, co si ve svém životě projektuje a jak se s tím následně konfrontuje

Aktuálně nabízím:

energetické dotykové či jemně dotykové formy služeb,
konzultaci sdílením -> pro muže, ženy i dospívající jedince.
Energetickou lázeň a Energo~vodní lázeň
společně s Editou Santiago
a svou přítomnost a podporu na setkáních Edity a naší aktuální nabídky.
+ on-line prostor členské sekce _Pramen jednoduchosti_ a další (pozastaveno)
Služby provádím i MOBILNĚ K VÁM DOMŮ

Antonín

 

Edita Santiago

Moje vlastní cesta skrze moje akášické filtry započala kolem mých 20 let věku, kdy jsem si skrze různé manifestace v mém životě začala uvědomovat souvislosti a vlivy vnějších tlaků a očekávání mých bližních na můj život.

Na rozdíl od mých rodičů jsem se narodila do období „ZMĚNY“. Toto paradigma změny mě doprovází až do dnešních dnů a i když během dalších 20ti let mého života jsem prožila tzv. krizi vědomí, tehdy takto pojmenovanou mojí osobní astroložkou, dnes tuto krizi vědomí vnímám jako návrat k mému opravdovému Já…..návrat domů.

Můj vnitřní dar vnímat každou živou bytost a každý prostor jako neustále vibrující informační a geometrické pole byl na počátku silně ovlivněn karmickou zátěží z minulosti. Byl to právě můj vlastní vnitřní dar, který mně pomohl skrze nástroj channeling pochopit v hlubších i vyšších souvislostech příčinu a následek všeho, co se odehrávalo dramaticky v mém životě.

Fyzicky jsem byla stále navracena do středu Evropy, ale moje duše nebyla často plně přítomna a aspekt mého vědomí se neustále toulal po posvátných místech Mexika. Bylo to právě Mexiko, kde jsem započala cestu Akášického Zdroje a tato cesta byla vždy cestou spirály. Kdykoliv jsem zdolala alespoň jeden akášický filtr v mém bytí, v mém poli, přišlo další uvědomění a otevření nové reality, nových možností. Několik let jsem procházela uvědoměním si základních principů energie ve formě informace, abych se rozpomenula na propojení s Prvotním zdrojem ve mně.

Již je to dvacet let, co mně Plejádská světelná terapie pomohla pochopit můj původ duše v mém těle a cítím se stále být součástí plejádského kmene.

Prožívám aktuálně návrat do středu Evropy celým svým bytím a cítím, že moje mayské propojení již naplnilo záměr na mé cestě. Moje propojení s éterem, kde se kumuluje nejvíce omezujících a destruktivních filtrů a odkud od pradávna autority planety Ze-mě ovládají skrze infiltrované formy energií lidstvo, se proměňovalo každým dnem, každým měsícem, každým rokem a tak stále přináším aktualizované informace pro jednotlivce i pro nás jako kolektivní vědomí.

Akášické vhledy jsou mojí největší přirozeností a pokud tě má přirozenost oslovuje, jsi vítán/a v jednom z posvátných prostorů pro přenastavení tvého vnímání a tvého prožívání tak, abys tvořil/a tvou vlastní realitu z tvého středu, z tvé rovnováhy.

V LÁSCE A V PŘIJETÍ ….. Edita